Relaterade inlägg, fler ska upptäcka bra innehåll på Outdrr.com

De mer än 100 bloggarna på friluftsbloggportalen Outdrr skapar en massa bra blogginlägg. Många av blogginläggen är till exempel guider eller berättelser från vandringar eller liknande, ofta driver denna typ av inlägg besökare genom sökmotorer därför hamnar en stor del av besökarna på Outdrr direkt i enskilda blogginlägg.

Många av dessa besökare är nya och de lämnar tyvärr ofta webbplatsen efter att de läst inlägget. Men vi vill att besökarna ska upptäcka mer av Outdrrs fantastiska innehåll.

Därför har vi lagt till relaterade blogginlägg så att bloggare kan visa mer relevant innehåll för, framför allt, nya besökare.

För att göra det ännu bättre har vi på ett sätt kopplat samman alla bloggar på Outdrr genom att också lägga till relaterade inlägg från andra bloggar vi skapar mervärde för besökaren och det driver besökarna mellan de olika bloggarna. Och i förlängningen hittar besökaren mer innehåll och kunskap om naturen och friluftslivet.

Kolla in hur bra det blir hos Nordic Bushcraft i hans senaste inlägg.

Leave a Reply